Bộ sản phẩm gồm:
TPBVSK Viên dưỡng nhan – Thiên Sư: 02 lọ
TPBVSK Viên kẽm – Thiên Sư: 01 lọ
TPBVSK Viên Chitosan – Thiên Sư: 01 lọ

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh

Bộ sản phẩm Bảo dưỡng tử cung
2.624.400 

Còn hàng