Bộ sản phẩm gồm:

TPBVSK Viên Bổ Thận – Thiên Sư: 02 lọ

TPBVSK Viên kẽm – Thiên Sư: 01 lọ

TPBVSK Viên đông trùng hạ thảo – Thiên Sư: 01 lọ

Bộ sản phẩm Bổ thận
2.624.400 

Còn hàng