ĐIỀU HÒA TAM CAO 1 

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:

– TPBVSK  VIÊN CHITOSAN  THIÊN SƯ : 1 LỌ

– TPBVSK VIÊN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE –  THIÊN SƯ: 1 LỌ

– TPBVSK ÍCH THANH TRÀ THIÊN SƯ: 2 HỘP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bộ sản phẩm Điều hòa tam cao 1
2.385.720 

Còn hàng