TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:

– TPBVSK VIÊN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO – THIÊN SƯ : 1 LỌ

– TPBVSK VIÊN CHITOSAN THIÊN SƯ: 1 LỌ

– TPBVSK VIÊN TẢO SPIRULINA –  THIÊN SƯ: 1 LỌ

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Bộ sản phẩm tăng cường miễn dịch
2.385.720 

Còn hàng